About Us

บริษัท Revomed (Thailand) Co.,Ltd.

OUR FACTORY

วิสัยทัศน์ (Vision)

ปฏิวัติธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ทุกคนสัมผัสได้

“SIMPLY INNOVATION FOR SMART REVOLUTION”

พันธกิจ (Missions)

1. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

2. สนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

3. เผยแพร่/ นำเข้านวัตกรรม (สินค้าและบริการ) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ศักยภาพของเรา

1. ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิดไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจ

2. ที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า (วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ ฯลฯ)

3. ที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพและความงามแบบครบวงจร

4. รับผลิตครีมทุกชนิด เกรดพรีเมียม พร้อมบริการขอจดแจ้งเลข อย. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. รับผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงที่ใช้ได้ผลจริง พร้อมบริการขึ้นทะเบียน อย. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. รับปรึกษา/ พัฒนาสูตรสินค้าด้านสุขภาพและความงาม (ครีม/ อาหารเสริม) ด้วยทีมวิจัยและนักพัฒนามืออาชีพ

7. บริการด้านบรรจุภัณฑ์ (ออกแบบ/ จัดหา) ทั้งผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

พวกเรา REVOMED CO.,LTD.

ด้วยบุคลากรและผู้บริหารที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

“Revomed พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ”