Revomed (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัท รีโว่เมด ประเทศไทย จำกัด บริการด้านการผลิตสินค้าความงามและอาหารเสริมครบวงจร

ทำไม? ต้องผลิตสินค้ากับเรา

Why do business with us.

1 . เป็นที่ปรึกษาใกล้ตัวคุณ

• ค้นหาความต้องการของลูกค้า เพื่อ
ออกสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด 

2 . ช่วยคิดค้นหาคอนเซปสินค้า

• เช่น การกำหนดราคาต้นทุนสินค้า  การตั้งราคาขาย 
จุดเด่นของสินค้า รูปแบบการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

3 . พัฒนาผลิตภัณฑ์

• พัฒนาและขึ้นสูตรตามความต้องการ, เสนอขัอมูล
สารที่มีความโดดเด่นให้ทันสมัย และมี Innovative

4 . Sample test ทดลองผลิตภัณฑ์

5 . เสนอราคา 

6 . ทำสัญญาการผลิต

7 . เริ่มต้นการผลิตสินค้า 

8 . ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบ

9 . ส่งมอบถึงมือลูกค้า

สนใจเป็นเจ้าของแบรนด์