วิธีการรับประทานอาหารเสริม

วิธีการรับประทานอาหารเสริม

อาหารเสริม เป็นส่วนของอาหารที่เรารับประทานเพื่อป้องกัน ชะลอวัย ไม่ใช่เพื่อรักษาโรควันนี้เราจะเผยถึงวิธีการรับประทานอาหารเสริมที่ถูกต้องกันค่ะ